Bihar Board Class 10 Sanskrit Question Answer 2025 Objective And Subjective Question PDF Download

Class 10 Sanskrit Objective
S.N कक्षा 10 संस्कृत ऑब्जेक्टिव प्रश्न
पाठ – 1 मङ्गलम्
पाठ – 2 भारतमहिमा
पाठ – 3 नीतिश्लोकाः
पाठ – 4 मन्दाकिनीवर्णनम्
पाठ – 5 अलसकथा
पाठ – 6 कर्मवीरकथा
पाठ – 7 व्याघ्रपथिककथा
पाठ – 8 कर्णस्य दानवीरता
पाठ – 9 शास्त्रकाराः
पाठ – 10 पाटलिपुत्रवैभवम
पाठ – 11 संस्कृतसाहित्ये लेखिकाः
पाठ – 12 भारतीयसंस्काराः
पाठ – 13 स्वामी दयानन्दः
पाठ – 14 विश्वशांति:
Class 10 Sanskrit Subjective
S.N  कक्षा 10 संस्कृत लघु उत्तरीय प्रश्न
पाठ – 1  मङ्गलम्
पाठ – 2  भारतमहिमा
पाठ – 3  नीतिश्लोकाः
पाठ – 4  मन्दाकिनीवर्णनम्
पाठ – 5  अलसकथा
पाठ – 6  कर्मवीरकथा
पाठ – 7  व्याघ्रपथिककथा
पाठ – 8  कर्णस्य दानवीरता
पाठ – 9  शास्त्रकाराः
पाठ – 10  पाटलिपुत्रवैभवम
पाठ – 11  संस्कृतसाहित्ये लेखिकाः
पाठ – 12  भारतीयसंस्काराः
पाठ – 13  स्वामी दयानन्दः
पाठ – 14  विश्वशांति: